Pełna Chata

Projekt “Pełna Chata” skierowany jest do wszystkich osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego i różnego rodzaju pomocy niematerialnej. Skupia przy sobie także tych, którzy są gotowi takiej pomocy udzielać. 

Projekt funkcjonuje na zasadzie świetlicy będącej bezpieczna przestrzenią dla osób borykających się z problemami takimi jak: stany depresyjne, samotność, przemoc w związku lub w rodzinie, strata bliskiej osoby, bezdomność. Spotkania w ramach projektu “Pełna Chata” mają na celu udzielenie wsparcia w radzeniu sobie problemami emocjonalnymi i sytuacjami życiowymi, z którymi trudno jest zmierzyć się samemu. Wsparcie udzielane jest w różnej formie, w zależności od potrzeb – od rozmowy aż do pomocy w dotarciu do wyspecjalizowanych organizacji pomocowych.


Pełna Chata  oferuje krótko oraz długofalowe wsparcie oraz pomoc w dotarciu do innych źródeł pomocowych. Świetlica pomocowa „Pełna Chata” jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcie emocjonalnego oraz pomoc niematerialną.