Młode Bociany

Projekt ten skierowany jest do dzieci. Głównym założeniem projektu jest nauka polskiego tańca ludowego i tradycyjnych polskich przyśpiewek. Przy okazji obcowania z muzyką, uczestnicy zapoznają się z wieloma innymi aspektami polskiej kultury ludowej. W ramach tych spotkań, dzięki zaznajomieniu się z bogactwem polskiego folkloru, budujemy poczucie tożsamości narodowej, a także narodowej dumy i szacunku do różnorodności kulturowej.