Nie jesteś sam

Tradycja kolacji wigilijnej, na której spotykamy się z bliskimi, ciesząc się swoim towarzystwem i pysznym posiłkiem jest na ziemiach polskich starsza od chrześcijaństwa i może dlatego jest tak mocno zakorzeniona w naszych sercach. Chcąc podtrzymać niezwykle piękną tradycje spotkania przy suto zastawionym stole, przy którym tradycyjnie pozostawiamy poste nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, organizujemy te szczególną uroczystość. Przy jednym stole, daleko od rodzinnych stron, spotykają się Polacy mieszkający w Irlandii Północnej. Wśród nas są osoby bezdomne lub samotne. Nie chcemy, aby w tym czasie, tak szczególnym dla wielu rodzin, ktokolwiek z naszych rodaków czuł się zapomniany i wykluczony. Osoby będące uczestnikami innych naszych projektów, beneficjentami programów pomocowych, nasi członkowie i wolontariusze spotykają się tego dnia, aby w atmosferze wzajemnego zrozumienia i sympatii razem przygotować wigilijny stół, wymienić szczere życzenia i wspólnie spędzić wyjątkowy wieczór.