Diamentowa Młodzież – Klub Seniora

W ramach tego projektu wychodzimy naprzeciw osobom powyżej 55 roku życia, w szczególności tym, które ze względu na barierę językową mają problem, aby w pełni odnaleźć się i swobodnie funkcjonować w lokalnej społeczności. Jako, że zarówno nauka obcego języka, jak i nawiązywanie nowych przyjaźni mogą być w wieku dojrzałym utrudnione, takie miejsce spotkań jest wyjątkowo cenną przestrzenią na mapie polskojęzycznego Belfastu.