Polish Society Belfast

Polish Society Belfast, czyli Polskie Stowarzyszenie w Belfaście zostało stworzone przez grupę Polaków mieszkających w Irlandii Północnej, którzy pragną swoja pasją do historii zarażać innych. Stowarzyszenie zajmuje się popularyzacją polskiej historii, zarówno wśród Polaków, jak i lokalnych mieszkańców. Szczególnym zainteresowaniem Stowarzyszenie obdarza okres II Wojny Światowej. Organizuje anglojęzyczne wystawy poświęcone Polsce i Polakom w kontekście w II wojnie światowej. Przez wiele lat Stowarzyszenie współpracowało z miejscowym Muzeum War Years Remembered, stanowiąc także wsparcie merytoryczne przy organizacji stałej ekspozycji poświęconej Polsce. Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest również budowanie zaangażowania Polaków w życie polityczne Irlandii Północnej, a także umożliwianie żywego kontaktu z życiem politycznym Ojczyzny. W ramach tych działań organizowane były spotkania z politykami, zarówno tymi z Polski, jak i lokalnymi. Dzięki współpracy Stowarzyszenia z Inicjatywą 11. Listopada, rokrocznie przy grobach lotników na cmentarzu Milltown w Belfaście, odbywają się uroczystości przy z okazji polskiego Dnia Niepodległości. Stowarzyszenie wciąż ma nowe pomysły na popularyzację wiedzy o polskiej historii, a także na współpracę z organizacjami i osobami o podobnej pasji.